Ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών

Αυτοματοποίηση διαδικασιών με σύγχρονες εφαρμογές

Υλοποιούμε απαιτητικές και εξατομικευμένες λύσεις διαδικτυακών πυλών στις οποίες ενσωματώνονται backend συστήματα σε πολυσύνθετα τοπία εφαρμογών ΙΤ. Η βάση όλων αυτών είναι το logtrino, η λύση μας που αναπτύχθηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό από την mvh networks. Εξατομικευμένες διεπαφές ειδικά για τα συστήματα CRM και ERP που χρησιμοποιείτε φροντίζουν για τον αυτοματοποιημένο συγχρονισμό των δεδομένων σας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα ειδοποίησης και επιτήρησης, ώστε να επιτυγχάνεται αφενός βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών σας διαδικασιών και αφετέρου ταχεία εξοικείωση όλων των εμπλεκόμενων με τις ροές εργασιών. Εντός αυτού του πλαισίου, η υλοποίηση ενός browser based περιβάλλοντος διαδικτυακής πύλης διασφαλίζει τη δυνατότητα συνεργασιών υπερβαίνοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραγωγή μακροπρόθεσμων λύσεων, διατηρώντας μία υγιή σχέση κέρδους προς το επενδεδυμένο κεφάλαιο.

Συνεργαζόμενοι μαζί μας αποκτάτε έναν πρόθυμο και ικανό σύμμαχο ο οποίος αντιμετωπίζει με μία ισορροπημένη προσέγγιση την τεχνολογία και την ανάγκη παροχής οικονομικών λύσεων. Τα σύνθετα IT project απαιτούν μία ολοκληρωμένη και προσεκτικά μελετημένη αρχιτεκτονική συστήματος και λειτουργικά δομικά στοιχεία τα οποία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Η εμπειρία μας από άνω των εκατό επιτυχημένων τέτοιου είδους project μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να εναρμονίσουμε τις εσωτερικές ροές των εργασιών σας με την υφιστάμενη υποδομή κατά τον σχεδιασμό νέων λύσεων. Σας παρέχουμε εκτενείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμόζουμε τις αποδοτικότερες τεχνολογίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας. Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μακροχρόνια εμπειρία μας και κλείστε ένα ραντεβού για να τα πούμε από κοντά.

Τι προσφέρουμε:

Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις του project

Ξεκάθαρη και δεσμευτική προσφορά

Σύλληψη γενικής ιδέας (concept) και εξειδίκευσής της

Web design

Γραφιστική

Δημιουργία κειμένου

Μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων

Κώδικας HTML & προγραμματισμός

Διαχείριση ελέγχων

Έλεγχοι χρηστικότητας